Athlonestraat

Op 3 december 2012 komt er een gesprek met de Driestroom, buurtbewoners, buurtvereniging Altrade, de wijkagent en het RIBW.

Op 29 oktober hebben vijf buurtbewoners een gesprek gehad met het bestuur van buurtvereniging Altrade.

Iriszorg en De Driestroom hebben van woningcorporatie De Gemeenschap een aantal woningen in gebruik gekregen. Vooral de bezoekers van die woningen veroorzaken veel overlast. De woningen stinken constant naar wiet, midden in de nacht wordt er geschreeuwd, gebruikers en dealers lopen af en aan door het gezamelijk portiek, er staan talloze gestolen fietsen en nog meer klachten.

Gevolg is dat de “gewone” bewoners zich niet meer veilig voelen in hun eigen huis. Met veel emotie hebben zij hun hart gelucht en het is ons duidelijk dat dit een volstrekt onhoudbare situatie is.

Ook speelt de onzekerheid een grote rol: hoeveel meer woningen worden door De Gemeenschap straks aan Iriszorg en De Driestroom toebedeeld waardoor de nu al compleet verstoorde woonomgeving vervolgens zal ontaarden in een plek waar geen normaal mens wil wonen?

Duidelijk is dat zowel de woningbouwvereniging, Iriszorg én De Driestroom hier ernstige steken hebben laten vallen. Er is géén oog gehouden voor de belangen van de buurt.

Binnenkort hopen we een overleg te organiseren waar alle betrokken partijen bij aanwezig zijn. Via deze website houden we u op de hoogte.