Julianapark

19 september 2011: de aanpak is geevalueerd door politie, gemeente Nijmegen, bureau toezicht, buurtbewoners en de buurtvereniging Altrade.
De aanwezigen vinden dat het een rustig seizoen is geweest. Op wat incidenten na zoals het toenemen van auto’s die ’s avonds soms in de straat staan en bij wegrijden vuil achterlaten, overlast bij Judogebouw (geluid en dealen) is het een rustig seizoen is geweest. Dit komt ook terug in het aantal meldingen van overlast en vernieling. Het park is meer dan andere jaren tot ’s avonds laat gebruikt om te spelen en picknicken.
We hebben met elkaar de succesfactoren benoemd van deze wijziging:

1)                invoering van de laatste ronde waardoor ‘Toezicht’ op late tijdstippen nog in het park is
2)                 ons overleg twee maal per jaar waardoor we er kort op zitten
3)                 extra inzet/ aandacht van politie, toezicht, wijkmanagement
4)                 betrokkenheid en het blijven melden van buurtbewoners
5)                 inzet van diensten – DAR – om het park schoon te houden
6)                 reduceren van banken en picknicktafels tot het huidige niveau in het park zodat hangplekken gereduceerd worden

We concluderen dat we zo doorgaan en dat we 2 april 19.00 bij Eric Jansen de volgende korte bijeenkomst houden om het nieuwe seizoen te bespreken.

15 maart 2010: Er is direct actie genomen door bureau toezicht en de politie, waardoor omwonenden nu reeds zeggen dat het een stuk rustiger is geworden. Wat is er gedaan:

  • De twee bankjes tegen de begraafplaats zijn verwijderd.
  • Bureau Toezicht heeft haar controleertijd opgerekt tot 23.00.
  • De fietsende politieploeg die in het weekend het horeca-gebied in de binnenstad controleert, controleert nu ook het Julianapark tot 04.00 door de week en tot 07.00 in het weekend.
  • Op meldingen door omwonenden wordt direct gereageerd en onruststokers moeten zich legitimeren, worden eventueel verbaliseerd en worden weggestuurd.

De overlast heeft de aandacht van het driehoeksoverleg (Burgemeester, Openbaar ministerie en Politie). Er wordt met bovenstaand verhoogd toezicht 2 maanden doorgegaan en aan de hand van de meldingen in het systeem van de politie worden daarna beslissingen genomen.

Het is belangrijk dat buurtbewoners doorgaan met het melden van overlast (0900 – 8844) en daarbij zeggen dat de melding in het systeem moet worden opgenomen. Van diefstal of vernieling kunt u via internet aangifte doen op www.politie.nl

Het blijkt dat de meeste onruststokers uit de wijde omgeving van Nijmegen afkomstig zijn en niet uit Altrade. Ze gebruiken het Julianapark (en bij nat weer de portieken van de woningen daaromheen) als startpunt en als eindpunt van een tocht door de binnenstad. Daarbij wordt er flink ingedronken en bezoekt men de coffeeshop in de Prins Bernhardstraat.

1 maart 2010: Er is weer forse overlast in en rond het Julianapark. Van 23.00 tot 03.00 hangen er elke dag groepen van tussen de 10 tot 30 personen rond. De klachten zijn ondermeer: portieken en parkeerplaatsen worden door duistere figuren bezet; je durft je eigen flat niet meer in of uit. Er wordt aangebeld en als je de deur niet open doet worden er vernielingen aangericht, geluidsoverlast van auto’s met zware muziekinstallaties, rondcrossende scooters en auto’s, veel vernielingen aan auto’s, portieken, ruiten, parkmeubilair. Bedreigend gedrag naar buurtbewoners. Langzaam maar zeker wordt de overlast steeds sterker en het gevoel leeft dat de Politie er niets aan doet. Het is nu zo erg dat veel buurtbewoners ’s avonds de deur niet meer uit durven en de eerste verhuizingen vanwege onveilig gevoel zijn reeds een feit.

Op 1 maart 2010 zijn vertegenwoordigers van buurtbewoners, het bestuur van de buurtvereniging Altrade en vertegenwoordigers van Gemeente Nijmegen en Politie bij elkaar geweest. We denken als buurtvereniging dat de omvang van het probleem goed is overgebracht.

Op 15 maart praten we verder over welke effectieve aanpak deze escalatie kan terugdringen en hopelijk ook in de toekomst kan voorkomen. Via deze website houden we u op de hoogte.

In de tussentijd is het belangrijk dat als er iets is dat meldenswaardig is, u de politie belt: 0900 – 8844. Vermeld dan nadrukkelijk dat men deze melding in het systeem moet opnemen!

Wat kunt u melden? Geluidsoverlast na 22.00. Agressief gedrag. Wildplassen. Alcohol gebruik in het park. Vernielingen. Mensen in uw portiek of parkeerplaats die daar niet wonen. Ofwel: alles wat te maken heeft met uw gevoel van onveiligheid.

Als het spoedeisend is belt u natuurlijk 112 en voor herstel aan straatmeubilair belt u de bel-en-herstel lijn (024) 329 2 329