Opus gebouw – Julianaplein

18 maart 2014: Er zijn concrete plannen om de oude school om te toveren tot een luxe hotel met groots restaurant en spa. De gemeente Nijmegen heeft het gebouw verkocht aan Haystack (Ron Lubbers) die de projectontwikkeling doet en wellicht, nadat alles is gerealiseerd, het hele project aan een grote bekende hotelgroep overdoet.

Buurtbewoners kwamen er niet uit met de gemeente en met de projectontwikkelaar; er lagen eisen en wensen waar niet naar werd geluisterd. Daarom heeft buurtvereniging Altrade het initiatief genomen om met alle partijen rond de tafel te gaan zitten vóórdat de gemeenteraad een besluit nam over de bestemming van het perceel.

Alle partijen zijn nu tevreden met het resultaat. Het betekent dat de eisen van de buurtbewoners zijn ingewilligd, dat er geen vertraging wordt opgelopen bij de aanvraag van de vergunningen en dat Nijmegen einde 2015 een bijzonder en luxe hotel rijker is.

We ontvingen het volgende besprekingsverslag:

Kort verslag over de bijeenkomst met de gemeente (3 afgevaardigen), de initiatiefnemer en exploitant en namens de buurt Rosanne en Maarten. Beiden waren bij ons in de vergadering.

Een van de belangrijkste punten was hun ongenoegen over het feit dat zij verkeerde informatie hebben gekregen en niet/onvoldoende gehoord zijn. Dat is maandag rechtgezet en ik moet zeggen dat de gemeente met oprechte bedoeling over de brug is gekomen. Punten ter bespreking.

  1. Parkeren in en rond Opus. Werknemers krijgen parkeer plaatsen en gasten rijden hun auto naar het hotel. Een medewerker rijdt de auto naar een van de parkeergarages alwaar Opus een aantal plekken zal krijgen.
  2. Hoogte gebouw, 18 meter. Dakgoot hoogte wordt naar 16 meter teruggebracht. Dus geen gevaar voor een extra verdieping.
  3. Aan en afvoer van goederen, de route. Wordt meegenomen in de definitieve besluit over de ontsluiting. Inschatting is 4-5 keer per dag aan-en afvoer. Een groter bus en andere kleine busjes, als stomerij. Ik heb nog gevraagd of onze was ook mee kan.
  4. Achterzijde 2-3 kamers die schaduw veroorzaken. Schaduw is het meeste lastige punt. In het bouwbesluit (moet nog definitieve plannen voor worden gemaakt) moet de echte keuzes worden gemaakt. De exploitant is bereid er naar te kijken maar kan en wil niet direct reageren.
  5. Installatie van koeling ed. Kom niet op het dak, maar in kelder,begane grond en maximaal op de 1e verdieping.

Toezegging exploitant om voor de definitieve bouwaanvraag met de buurt om tafel te gaan zitten en de plannen door te nemen.

Zowel de gemeente, exploitant als buurtbewoners waren tevreden over de bijeenkomst en de constructieve opstelling van iedereen. Zolang de zaak loopt is bv Altrade tussenpersoon.