Sociaal Pension

Wat gebeurde er:
Uit wel ingelichte bronnen vernamen buurtbewoners dat in de RIBW-panden in de Nijhoffstraat en Sloetstraat circa 30 personen met een psychiatrische stoornis én met een verslaving zouden worden gehuisvest. Sterker nog: door de steeds groter worden overlast was het duidelijk dat er reeds een groep van deze patiënten met een dubbele diagnose reeds waren gevestigd. Zeer zware gevallen dus, in een tot op dat moment zeer rustige buurt waarin veel oudere mensen wonen.

Zowel de wethouder Hans van Hooft sr. als de voorzitter van de raad van bestuur van de RIBW verklaarden dat het zou gaan om zeer lichte gevallen. Wij wisten beter. Het vertrouwen in de zorginstelling en in de politiek werd in een keer compleet weggevaagd.

Er werd een uitgebreid dossier opgebouwd. Twee zwaartepunten in onze aanval op de politiek waren:
1) toezeggingen in het verleden door wethouder Geert van Rumund werden door zijn opvolger Hans van Hooft spontaan vergeten: er was beloofd dat er geen nieuwe drugsconcentraties in Nijmegen-Oost zouden komen omdat deze wijk reeds drugs-overbelast is. Ons vertrouwen in de wethouder was ernstig geschaad.
2) vestiging van 30 zware gevallen was in strijd met het bestemmingsplan; op de panden rust een woonbestemming. Een verzwaring van de situatie in vergelijking met het ijkmoment (datum vaststelling bestemmingsplan) is niet legaal. Om dit juridisch argument helder te maken werd de beste advocaat op dit gebied in Nijmegen ingehuurd: David Nas van kantoor Poelmann van den Broek.

We kregen de raad mee. We hebben alle raadsleden uitvoerig geïnformeerd over de twee bovenstaande punten en we kregen vrijwel alle politieke partijen, waaronder de SP van Hans van Hooft, mee. Er lagen twee moties van wantrouwen tegen de wethouder en op het allerlaatste moment trok hij zijn medewerking aan het vestigen van de 30 dubbele-diagnose patiënten in. Anders was hoogstwaarschijnlijk het college omgevallen.

Op dit moment is het weer rustig in de buurt. Er wonen in de RIBW panden circa 30 enkele-diagnose patiënten; gewoon aardige mensen die een beetje begeleiding nodig hebben om prettig te kunnen leven. We vinden het een verrijking voor de buurt dat deze mensen in ons midden wonen.

Een maal per jaar vind er een toetsing plaats, of er “per ongeluk” niet iemand met een dubbele diagnose is terecht gekomen. De RIBW werkt positief mee aan deze toetsing, alsmede aan de integratie van de bewoners in de buurt.