Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 22 maart 2022 is de laatste Algemene Leden vergadering van de Buurtvereniging Altrade gehouden.

Het activiteitenverslag 2021 is op te vragen bij de secretaris via secretaris@altrade.nl