Activiteiten

Het voornaamste doel van de Buurtvereniging Altrade is: het bevorderen van het leef- en woonklimaat van de wijk Altrade alsmede het instandhouden en bewaken daarvan.

De buurtvereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
• Initiëren en stimuleren van sociale contacten tussen de bewoners in de buurt
Bv. Nieuwjaarsborrel

• organiseren van creatieve en recreatieve activiteiten
bv. Walking Dinner waar je op een leuke manier kennis kan maken met buurbewoners en hun kookkunsten

• organiseren van evenementen
bv. het jaarlijkse buurtfeest Altrade

De buurtvereniging Altrade is van u en voor u. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact met ons op. Vragen, opmerkingen en ideeën kunt u mailen naar secretaris @ altrade.nl

Graag ontmoeten wij u op een van onze activiteiten.

Met een vriendelijke buurt groet,

Het team van de buurtvereniging Altrade