Nieuwjaarsborrel

Het voornaamste doel van de Buurtvereniging Altrade is: het bevorderen van het leef- en woonklimaat van de wijk Altrade alsmede het in stand houden en bewaken daarvan.

De buurtvereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het initiëren en stimuleren van sociale contacten tussen de bewoners in de buurt zoals het organiseren van de jaarlijkse nieuwjaarsborrel.
Wilt u hier ook bij aanwezig zijn of zou u uw mede buurtbewoners graag bij u thuis ontvangen dan kunt u dit doorgeven via secretaris@altrade.nl