Altrade Nijmegen Oost

De wijk Altrade is onderdeel van stadsdeel Nijmegen-Oost. Het noorden van Altrade behoort tot de 19de eeuwse schil. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt en is relatief krap van opzet.

De zuidelijke delen zijn ingevuld binnen oude veldwegen en soms planmatig van opzet. De Componistenbuurt heeft een traditionele inrichting van woonstraten met de bijbehorende openbare ruimte. De woonerven uit de jaren ’70 in de Schildersbuurt zijn in historisch perspectief bijzonder voor Nederland.

Op diverse plekken in de wijk heeft de oorspronkelijke bebouwing (vaak kleine industriële complexen) plaats gemaakt voor nieuwbouw. Er bevinden zich naar verhouding veel kleine beneden- en bovenwoningen die kamersgewijs worden verhuurd. Het oostelijk deel van de wijk is een gerenoveerde arbeidersbuurt. In de wijk liggen twee bijzondere begraafplaatsen en er zijn vooral buurtvoorzieningen.

Naamgeving
Alt-Radelant, Altrade lant, oud gerooid land

“Naar de reeds in de 15e eeuw voorkomende naam Altradelant, voor de ontginning van de heide ten zuiden van Nijmegen, buiten de stadswallen in ’t Hooge Velt, tussen de Groesbeekseweg en de oude weg naar Ubbergen. In deze streek werden omstreeks 1700 de lunetten Kijk in de Pot en Stenen Kruis gebouwd naar het planvan Coehoorn. In een protocol van 1550: ‘bij den Joedenkerkckhof in het Hooge velt’.” (Hendriks 1987)

Altrade, wijk in het stadsdeel Nijmegen-Oost met onder meer Componistenbuurt (gedeelte) en Schildersbuurt (gedeelte).

Altrade is bij de Volkstelling 1960 in de plaats gekomen van buurt 04 Julianapark en omgeving (Omgeving Julianapark), met uitzondering van het gedeelte tussen de Oranjesingel en de Bijleveldsingel. De grens met het Broerdijkkwartier lag de Volkstelling 1947 oostelijk van het Julianapark bij de Coehoornstraat – Stenenkruisstraat – Waldeck Pyrmontsingel – Jacob Canisstraat. Bij de Woningtelling 1956 ligt de grens bij de Koolemans Beynenstraat – Tooropstraat – Dommer van Poldersveldtweg; vanaf 1960 loopt het laatste gedeelte van de grens via de Acaciastraat richting Berg en Dalseweg.