Buurtfeesten

Het voornaamste doel van de Buurtvereniging Altrade is: het bevorderen van het leef- en woonklimaat van de wijk Altrade alsmede het in standhouden en bewaken daarvan.

Dit doen we onder andere door het organiseren van feesten en evenementen
bv. Het jaarlijkse buurtfeest.

Wil u deelnemen of meehelpen met het organiseren dan kunt u dit doorgeven via secretaris@altrade.nl.

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën!